Φράγκος Ευστράτιος – Χειρουργός παίδων

 Αγίας Σοφίας 41 Θεσσαλονίκη

 τηλέφωνο: 2310276537,2310256769  

 email:stratosfragkos@gmail.gr

 
 ΘΕΣΗ:                      Τακτικό μέλος της παιδοχειρουργικής Εταιρίας παίδων.       

 ΣΠΟΥΔΕΣ:                 Το 1975 τελείωσε το Λύκειο με βαθμό “Άριστα”.

 Την ίδια χρονιά πέτυχε στη Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου  Αθηνών.

 Το 1982 τελείωσε τις σπουδές του στην προαναφερόμενη Σχολή.

 Το 1985 μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και της  υπηρεσίας υπαίθρου άρχισε 
 την ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική.

 Το 1989 άρχισε την ειδίκευση στη Χειρουργική Παίδων την οποία και ολοκλήρωσε επιτυχώς το 1993.

 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:       Εργάστηκε

                                     1982-1984:      ως (Λχ) ιατρός στο Στρατό Ξηράς

 1984-1985:      ως αγροτικός ιατρός στο ιατρείο Κoμνηνών  Ν. Κοζάνης

                                     ως ειδικευόμενος ιατρός:

 1985-1989:      Γενικής Χειρουργικής στο Κρατικό Νοσοκομείο Κοζάνης

 1987-1989:      Γενικής Χειρουργικής στο Γεν. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης  “Άγιος Παύλος”.

 1989-1989:      Χειρουργικής Παίδων στο Γεν. Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» Αθήνα

 1989-1993:      Χειρουργικής Παίδων στο Ιπποκράτειο Γεν. Νοσ. Θεσσαλονίκης

                                     ως ειδικός παιδοχειρουργός:

                                     1993-Σήμερα:  Ελεύθερος επαγγελματίας

 1995-Σήμερα:  στο τοπικό υποκατάστημα υγείας του Ι.Κ.Α.Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:

 1.    16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων.
PortoCarras, Χαλκιδική 18-22 Σεπτεβρίου 1991.

 2.    17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων.
Ναύπλιο 24-27 Ιουνίου 1992.

 3.    1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδοχειρουργική Αναισθησία και Ανάνηψη.
Θεσσαλονίκη 23-24 Φεβρουαρίου 1991.

 4.    19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων.
Θεσσαλονίκη 20-22 Οκτωβρίου 1994.

 5.    1997,1999 
Παρακολούθησε ενεργά της λειτουργίες του Ενδοσκοπικού λαπαρασκοπικού κέντρου  στο νοσοκομείο  PrinceAlbert της πολιτείας Σικατσουάν του Καναδά.

 6.     Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας. 
Θεσσαλονίκη 14 και 15 Μαρτίου 1998. 

 7.    23ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργών Παίδων.
Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 29,30 & 1 Οκτωβρίου 1999.

 8.    19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.
Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου 2 Νοεμβρίου 1999.

 9.    1999-2000. Για 1 χρόνο παρακολούθησε και έκανε ο ίδιος κολοσκοπίσεις και γαστροσκοπίσεις στο ενδοσκοπικό τμήμα της Α Χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ‘Γεώργιος Γεννηματάς”.

 10.  Επιστημονική Ημερίδα «Μετεγχειρητικές Συμφύσεις: Νεώτερα δεδομένα».
Θεσσαλονίκη 3 Απριλίου 2002.

 11.  Εαρινό Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων. 
 Θεσσαλονίκη 12Μαϊου 2002.

 12.  1ο Μετεκπαιδευτικό  σεμινάριο ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής παίδων.
Αθήνα 25 Μαΐου 2002.

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 1.    “Συγγενές μεγάκολο. Εμπειρία μιας 12ετίας” Παιδοχειρουργικό Συμπόσιο Θεσσαλονίκης 1991.

 2.    “Παθήσεις της ομφαλικής χώρας στα παιδιά” 17 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων. 
Ναύπλιο 24-27 Ιουν1992.

 3.    “Διπλοί και δισχιδείς ουρητήρες στα παιδιά” 17 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων. 
Ναύπλιο 24-27 Ιουν1992.

 4.    “Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής στα νεογνά.”. 
17 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων. Ναύπλιο 24-27 Ιουν1992

 5.    “Έκτοπη εκβολή ουρητήρα στα παιδιά”.
17 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων. Ναύπλιο 24-27 Ιουν1992.

 6. ‘Effect of Helicobacter pylori on ectopic gastric mucosa of Meckel’s diverculum in children after meckelectomy”. PediatrSurg Int (1993)8:310-313.

 7.    “Burns in childhood. Aten-yer experience in managment” V5N1.Mediterranean Burns Club.

 8.    “Results of meconium peritonitis  treatment” The Italian jurnal of Pediatric Surgical Sciencesvol.5 N1 
April 1991.

 9.    ‘Cohen and Politano-Leadbeter Procedures”. Acta Paedochirutgica Hellenica p23-29 sept.1993.

 10.Μεγάλες εξωφυτικές βλάβες του ήπατος: διερεύνηση με τον μαγνητικό συντονισμό και την αξονική τομογραφία.
19thHELLENIC CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY 
THESSALONIKI, 30-2 NOVEMBER 1999.

 11.Απεικόνιση του χολαγγειοκαρκινώματος της πύλης με την μαγνητική χολαγγειογραφία. 
19thHELLENIC CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY 
THESSALONIKI, 30-2 NOVEMBER 1999.

 12.Ευαισθησία και ειδικότητα της Μαγνητικής Χολαγγειογραφίας σε 155 ασθενείς με προβλήματα στα χοληφόρα. 
19thHELLENIC CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY
THESSALONIKI, 30-2 NOVEMBER 1999.

 13.Προβλήματα διάγνωσης της χοληδοχολιθίασης με την Μαγνητική Χολαγγειογραφία 
19th HELLENIC CONGRESS OF GASTROENTEROLOGY
THESSALONIKI, 30-2 NOVEMBER 1999.

 14.Δειγματοληψίες εμβρυϊκών ιστών – οργάνων,υποψήφιων μοσχευμάτων. Δοκιμαστική προσέγγιση σε επίμυες. 23οΠανελλήνιοΣυνέδριοΧειρουργικής Παίδων.

 15.Μεταμόσχευση Εμβρυϊκών όρχεων: Επιβίωση μοσχευμάτων εμφυτευθέντων εντός απονευρωτικών θηκών της σαφηνομηριαίας  συμβολής. Πειραματική μελέτη σε επίμυες.
23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων.

 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:  Αγγλικά , Ρωσικά.

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Λειτουργικά συστήματα: MS-DOS, Windows.

Πακέτα:
Επεξεργασία κειμένου: WordPerfect 5.1, MSWord 2.0 – 97

                                    Spreadsheets: Lotus1-2-3, Excel 4.0 – 97

                                    Βάσεις Δεδομένων: dBaseIV,  Access 2.0 – 97

 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Συμμετείχε σε μια σειρά γενικότερου ενδιφέροντος  δραστηριοτήτων:

1.      1984-1986 Διεξαγωγή σεμιναρίων στα ΝΕΛΕ Ν.Κοζάνης

2.      1984-1987 Στήριζε με εθελοντική εργασία το ξεκίνημα και 
λειτουργία του Νοσ. Πτολεμαΐδος.

3.      1992 Διεξαγωγή σεμιναρίων στα ΚΑΠΗ του 4ου Διαμ. Θεσ/νίκης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία που θα σας δημιουργηθεί με την ανάγνωση του βιογραφικού μου σημειώματος θα είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω επεξηγήσεις.