• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

Ιστορικό Κβαντικής Ιατρικής.

 

Τα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης επιτρέπουν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των ασθενειώνκαι την βελτίωση της καθημερινής ζωής.


Βασιζόμενη στα επιτεύγματα της Κβαντικής Φυσικής, στα πληροφορικά και στις κυματικές ιδιότητες της ζώσας ύλης, στο τέλος του προηγούμενου αιώνα ξεκίνησε και αναπτύσσεται ραγδαία ένας νέος κλάδος της Ιατρικής η Κβαντική Θεραπεία η οποία επέτρεψε να δούμε με άλλη σκοπιά τα θέματα διατήρησης της Υγείας.


Η Κβαντική Ιατρική είναι σύνολο των θεραπειών συχνοτήτων Ηλεκτρομαγνητισμού: μαγνητικών πεδίων, λέιζερ, υπερύθρων, ραδιοσυχνοτήτων και φωτός, πάντα σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ιατρικής επιστήμης.

Η Κβαντική ιατρική είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία περισσότερων από 200 ασθενειών, καθώς και για την πρόληψη, την διάγνωσή τους και την αποκατάσταση του οργανισμού.